Číst diskuzi

Diskuzní fórum » Pravidla · FiveM » Pravidla
 
PRAVIDLA SERVERU
Pitras
superparba.eu/images/Headings/pravidla.png

Tato pravidla platí pro herní server s IP: fivem.superparba.eu


Pravidlo č.1
Jakékoliv přidané zvýhodnění do originální hry je přísně zakázáno!


Pravidlo č.2
Respektujte ustanovená pravidla administrátorů, je-li jejich jednání adekvátní a není v rozporu s pravidly.


Pravidlo č.3
Ve hře se musíte ke všem členům (obzvláště k administrátorům) chovat dle zásad slušného chování a dobrých mravů! Dále jsou zakázány tvrdé vulgarismy, spamování, nemorální a protizákonné jednání.
Jakékoliv narušování akcí se rovněž trestá.


Pravidlo č.4
Je zakázaný vstup s vulgárním a jakkoliv jinak nevhodným herním nickem.


Pravidlo č.5
Nalezenou chybu v módu jste povinni nahlásit do fóra do určené sekce (Chyby/Návrhy na vylepšení serveru). Hráč je povinen se podílet na opravě chyby. Nenahlášení chyby je trestné. Chybu dále nesmíte zneužívat!


Pravidlo č.6
Obchodovat je povoleno pouze pomocí vymožeností módu (/dražba, …). Hráč je povinen obchodovat tak, aby nemohl být okraden!


Pravidlo č.7
Zakazuje se obchodovat s reálnými penězi jinak, než formou koupi DONATE POINTS na našem serveru (posílat sms za premium výhody na jiných hrách, webech, serverech apod.).


Pravidlo č.8
Je přísně zakázáno propagovat jiné portály a stránky, které by mohly bezpečnostně či morálně narušit správný chod serveru (propagace konkurenčních serverů, …).


Pravidlo č.9
Je zakázáno zatěžovat server a narušovat jeho chod.


Pravidlo č.10
K nahlášení porušení pravidel používejte, avšak nezneužívejte /report.


Pravidlo č.11
Je zakázaný jakýkoliv pokus o podvod na hráče či administrátory. Hráče, který se Vás pokusil podvést, nahlaste v horní liště "Založit ticket".


Pravidlo č.12
Pokud vám administrátor bude donášet interní informace z chodu serveru (admin pokecu) a vy ho nenahlásíte, budete potrestáni.


Pravidlo č.13
Důkazy doložené hráčem ze sociálních sítí (facebook, twitter, …) a jiných komunikačních platforem (skype, Discord, TeamSpeak, …) nebudou uznány v případě, že daný důkaz nelze jednoznačně identifikovat a ověřit jeho pravost.


Pravidlo č.14
Je přísně zakázáno navštěvování cizích účtů či jejich poškozování, avšak v případě, že dobrovolně umožníte komukoliv vstup na svůj účet, administrátor nebude řešit jeho případné poškození.


Pravidlo č.15
Je zakázáno napodobovat informační hlášení módu, zneužívání příkazů, využívání chyb módu, či nabádání hráčů k odpojení ze serveru.


Pravidlo č.16
Je zakázána blokace v pohybu hráče. Blokace spawnů a jejich vjezdů zaparkovanými vozidly je rovněž zakázána.


Pravidlo č.17
Nepovoluje se střílet po přivolané službě z příkazu /telefon, nebo službu volat do vody a jiná nevhodná místa.


Pravidlo č.18
Je zakázáno šířit o hráčích jejich osobní údaje, a to včetně sociálních sítí, telefonních čísel, adres apod... Nevztahuje se na hráče, pokud mají údaje zveřejněny ve vizitce.


Pravidlo č.19
Je zakázáno se odpojovat bezprostředně po tom, co jste porušili pravidlo serveru a nebyl Vám před odpojením uložen trest.


Pravidlo č.20
Je přísně zakázáno manipulovat s majetkem, který jste prodali a po chybě serveru, rollbacku nebo jiné příčiny Vám byl navrácen zpět do vlastnictví.


Pravidlo č.21
Je zakázáno navádět jiné hráče k porušování pravidel, toto jednání bude tvrdě trestáno.


Pravidlo č.22
Je zakázáno, jakkoliv rozvracet nebo poškozovat herní portál SuperPařba (jak na serveru, webu nebo někde jinde). Rozvracením se rozumí například: soustavné vyvolávání hádek, zpochybňování majitele, hlavních administrátorů, řadových administrátorů apod... Účelné zlehčování postavení majitele, hlavních adminů a řadových adminů apod ...


Pravidlo č.23
Je zakázáno soustavně narušovat a ničit herní požitek ostatním hráčům. Rovněž je zakázáno úmyslné a soustavné ničení misí. Neplatí v případe, když máte Federal wanted level a jde po Vás voják či policie. Nepočítá se taktéž, pokud jste voják a zabije Vás terorista. Rovněž se zakazuje vypisovat na hráče odměnu za účelem ničení mise.


Pravidlo č.24
Je zakázáno držet nemovitosti, které vlastní jiný hráč z důvodu, že je dlouhodobě neaktivní. Rovněž se zakazuje poskytování herního účtu jinému hráči za účelem nahrání aktivity. Toto jednání povede k odebrání nemovitostí s možným uložením dodatečného trestu.


Pravidlo č.25
Je zakázáno vlastnit majetek na více účtech tj. Nemovitosti, domy, firmy, gangy atp. Porušení povede k trestu a smazání majetku na obou účtech.


Pravidlo č.26
Každý hráč může vlastnit pouze jednu nemovitost o defaultní hodnotě 50,000,000$ a vyšší. V případě porušení dojde k odebrání nemovitosti bez nároku na vrácení peněz.Co není v pravidlech, nemusí být nutně povoleno!
Tato pravidla platí i pro administrátory!


Hlavní administrátoři, administrátoři a další kompetentní osoby zastávají důležitou funkci, která vede ke správnému chodu celého herního portálu SuperPařba. Jakékoliv projevy nevážnosti, neúcty, dehonestace a jiného nerespektujícího jednání, může vést k tvrdým a radikálním trestům.


Hlavní administrátoři si vymezují právo k jakékoliv manipulaci s Vaším herním účtem.PROVEDENÉ ZMĚNY

Odstraněno pravidlo 18 ohledně nutnosti použití /afk.
Upraveno znění pravidla 23. ohledně ničení misí.
Přidáno pravidlo 26. ohledně nemovitostí.
Pravidla přečíslována.

Upravil/a Virus dne 18.03.2023 10:52
Přejít na fórum:
Anketa
Je GTA Vaší hlavní hrou?
Ano, jiné hry nehraju.
30 Hlasů
23%
Ano, ale občas zapnu i něco jiného.
34 Hlasů
26%
Ne, střídám to.
46 Hlasů
36%
Nehraju hry, chodím jen na web.
19 Hlasů
15%
Pro hlasování musíte být přihlášeni.
Uživatelé online
· Hosté online: 4